Stem op ons voor de Computable Awards.

Basis van tekstverwerken en presentaties

Word, Powerpoint & Google Docs

Digitale Basisvaardigheden les #3

Les 3: Presentatie & visualisatie

Deze les begint zoals gebruikelijk met een klassikale presentatie. Echter verloopt deze net wat anders. Op het einde van deze presentatie worden functionaliteiten van een programma zoals Powerpoint uitgelegd. In plaats van dit uit te leggen kun je er ook voor kiezen om een demo te geven in het programma waar jullie op school mee werken (bijv. Google Slides, Office 365). Hierna gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag in de online omgeving.

Digitale Basisvaardigheden les 3
Context

Deze les focust op presenteren en visualiseren. Leerlingen gaan aan de slag met programma's zoals Powerpoint. Verschillende functies binnen dit programma worden uitgelegd. We behandelen ook hoe je goede slides kunt maken en hoe je het beste data kunt visualiseren.

Opdrachten
  1. So you think you can present: Opnieuw een beantwoord level. De type vragen in dit level variëren. Zo behandelen we de vuistregels van presentaties maken (niet te veel animaties of tekst). Ook zitten er een aantal vragen in over hoe zij een gegeven slide of een online post zouden verbeteren.
  2. Van lezen naar zien: Zojuist hebben leerlingen in de les de mogelijkheden in een programma als Powerpoint gezien. Natuurlijk is alleen het zien van de functies niet genoeg. Tijd om er zelf mee aan de slag te gaan dus! De leerlingen krijgen in dit level een informerende tekst over Lego. Deze moeten zij zelf om gaan zetten naar een presentatie. Hierbij moeten ze de zojuist geleerde functionaliteiten gebruiken. Jij als docent kan het beste rondlopen in de klas en leerlingen helpen met het vinden van de verschillende functies. Aandachtspunten zijn of leerlingen duidelijke slides maken, dus leesbaar, of ze goed gebruik maken van afbeeldingen en niet te veel afleidende animaties gebruiken.
  3. Pitchen!: In dit level werken leerlingen opnieuw met hun missieteam aan hun app of service idee. Dit keer moeten ze een aantal slides maken die het idee uitleggen. Hierbij kunnen ze alle technieken gebruiken die ze zojuist hebben geleerd. Ook moeten leerlingen goed digitaal samenwerken omdat er uiteindelijk één presentatie moet komen. Ze kunnen dit op verschillende manieren aanpakken. Online, waar ze tegelijk aan een presentatie kunnen werken of een bestand delen. Je kan de leerlingen uitdagen om online te proberen. Als klap op de vuurpijl moeten leerlingen ook de presentatie voorbereiden door sprekersnotities te schrijven en de presentatie te geven. Hierdoor merken de leerlingen beter wat wel en niet werkt. Uiteindelijk gaan leerlingen buiten de les de presentatie geven en deze opnemen. Deze kijken ze terug en dan geven ze zichzelf feedback.

Digitale Basisvaardigheden les #5

Les 5: Tekstverwerken

Deze les begint zoals gebruikelijk met een klassikale presentatie. Echter verloopt deze net wat anders. Op het einde van deze presentatie worden functionaliteiten van een programma zoals Word uitgelegd. In plaats van dit uit te leggen kun je er ook voor kiezen om een demo te geven in het tekstverwerkingsprogramma waar jullie op school mee werken (bijv Google Docs of Office 365). Hierna gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag in de online omgeving.

Digitale Basisvaardigheden les 3
Context

Deze les gaat over tekstverwerkingsprogramma's zoals Word of Google Docs. Leerlingen leren over de verschillende functionaliteiten van dit programma. Bijvoorbeeld leren ze koppen maken, automatische inhoudsopgaves toe te voegen, en paginanummering in te stellen. Verder gaat de les ook in op feedbackmogelijkheden zoals track changes. Bovendien wordt er ook toegelicht over hoe een verslag in elkaar zit. Bijvoorbeeld, wat staat er in een slot?

Opdrachten
  1. businezzDoc: Opnieuw starten de leerlingen met een 'beantwoord level' waarin de stof van de klassikale les wordt herhaald. Er worden vragen stelt over de verschillende onderdelen van een verslag (e.g. de inleiding, slot en appendix). Daarnaast komen verschillende functionaliteiten van tekstverwerkingsprogramma’s langs. Als laatste moeten ze een aantal documenten beoordelen en aangeven hoe deze kan worden verbeterd.
  2. Verslag slaan!: In deze opdracht gaan leerlingen meteen de nieuw geleerde functies in de praktijk gebruiken. Zo moeten ze een klein verslag schrijven over één van de zeven gegeven onderwerpen. In dit documenten moeten ze verschillende dingen verwerken zoals een titelblad en automatische inhoudsopgave.
  3. Tijd voor de terugkoppeling: In de vorige opdracht hebben leerlingen de verslagen geschreven, de bedoeling nu is dat leerlingen deze met elkaar uitwisselen en elkaar feedback gaan gegeven. Voo deze terugkoppeling gebruiken ze de reactie (comment) en trackchanges functionaliteit van het tekstverwerkingsprogramma. Ze moeten goed na denken over hoe de vorm van feedback geven.
  4. Mission report: In dit level gaan we het maken van een document nog iets uitdagender maken. Leerlingen gaan met hun missie team een brochure maken voor hun app idee. Dit is een document van 4 tot 8 pagina's wat vooral veel grafische elementen bevat. Daarom is het aan te raden dat leerlingen eerst met pen en papier tekenen wat ze willen maken en dan dit op de computer proberen uit te werken. Uiteindelijk moeten ze deze brochure inleveren als een pdf-document en dus komt het opslaan van bestanden aan bod.