Stem op ons voor de Computable Awards.

Lesmethode

Gamification en serious games

De lesmethode van CodeSkillz is gebaseerd op de principes van gamification. Hierbij wordt kennis overgedragen door toepassing van gamedenken, game-technieken en spelelementen. Dit bevordert de motivatie van leerlingen en leidt ook tot betere studieresultaten.
Bij CodeSkillz gaan we echter nog een stap verder: leerlingen krijgen alle opdrachten gepresenteerd in de vorm van serious games, die qua inhoud en vorm aansluiten bij hun belevingswereld. Sommige games worden individueel gespeeld, in een online leeromgeving. Andere spelopdrachten worden klassikaal, in groepsverband, uitgevoerd. De docent ondersteunt de leerlingen bij het verwerken van de leerstof.

Individuele leeromgeving

Iedere leerling gaat online ‘op reis’ met een avatar, Robin de Ruimtereiziger. De leerlingen krijgen op hun reis allerlei vragen en opdrachten van hun reisgenoot Robin, in een visueel aansprekende leeromgeving. Zo verwerven ze spelenderwijs kennis over een bepaald onderwerp. Lukt het de leerling niet meteen om een vraag correct te beantwoorden? Dan geeft Robin handige aanwijzingen die de leerling uitdagen om alsnog het goede antwoord te achterhalen. Zodra het juiste antwoord is gegeven, wordt nog eens uitgelegd waarom het antwoord goed is. Ook komt Robin met extra informatie, waardoor leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich verder te verdiepen in een onderwerp.

Hoi, ik ben Robin de

Ruimtereiziger! Ik neem

de leerling mee op reis

in de wereld van Digitale

Geletterdheid.

Neem een kijkje in het leerlingenportaal!

Maak een proefaccount aan

Groepsopdrachten

Klassikale opdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de CodeSkillz-lesmethode. Per leerlijn werken de leerlingen in groepen aan een doorlopende opdracht, waarbij ze de online verworven kennis direct in de praktijk kunnen toepassen. In de leerlijn mediawijsheid ontwikkelen en publiceren ze een blog over een zelf bedacht topic. In de leerlijn digitale basisvaardigheden bedenken de leerlingen samen een app. Bij de leerlijn Computational Thinking maken de leerlingen in teamverband een heuse mini escape room.

Mediawijsheid

Blog

Digitale basisvaardigheden

Reclamefilm

Computational thinking

Escape room

De voordelen

Door de combinatie van online games en klassikale spelopdrachten ontdekken de leerlingen hoezeer de digitale wereld is verweven met de maatschappij en hoe ze hun digitale vaardigheden kunnen toepassen in het dagelijkse leven.
Met de unieke lesmethode van CodeSkillz wordt iedere leerling als vanzelf ‘meegezogen’ in de leerstof: de VMBO-er die ernaar snakt om zijn theoretische kennis in de praktijk toe te passen, maar ook de schijnbaar ongeïnteresseerde VWO-er die haar whatsapp belangrijker lijkt te vinden dan les krijgen. Dit geeft de docent alle gelegenheid om de les inhoudelijk te presenteren, leerlingen persoonlijk te begeleiden en hun progressie te monitoren.

Screenshot van het docentportaal

Lesopbouw

Docenten zijn en blijven de bepalende factor voor kennisoverdracht, ook in een voor leerling én docent nieuw leergebied als digitale geletterdheid. Juist daarom wordt bij CodeSkillz veel aandacht besteed aan voorbereiding van de lessen door de docent, aan een vaste en herkenbare structuur voor de leerlingen en aan een gebruiksvriendelijk leerlingvolgsysteem.

Lesvoorbereiding

De docent bereidt iedere les voor aan de hand van een uitgebreide digitale lesbrief, die klaarstaat in de online docentenomgeving. Hierin staat nauwgezet beschreven hoe de les is opgebouwd, welke onderwerpen worden behandeld, hoe de docent zich het beste op de les kan voorbereiden, welke presentatiemiddelen en lesmaterialen nodig zijn, wat de leerdoelen zijn en welke opdrachten door de leerlingen moeten worden gemaakt. Ook vindt de docent hier de slides voor de klassikale presentatie. Deze kunnen overigens eenvoudig door de docent worden aangepast, als daar behoefte aan is.

Klassikale presentatie

De les begint altijd met een korte klassikale presentatie van de docent. Tijdens die presentatie draagt de docent inhoudelijke kennis over, gevolgd door uitleg over de online vragen en opdrachten die de leerlingen moeten maken en over de klassikale doorlopende opdracht. De docent presenteert de lesstof met behulp van volledig geprepareerde slides, die in Powerpoint- en Google-formaat beschikbaar zijn.

Aan de slag

Na de inleiding door de docent gaan de leerlingen individueel aan de slag, onder begeleiding van de docent. Ze loggen in hun eigen leerlingomgeving in en maken de opdrachten die horen bij de les. De docent kan de vorderingen van iedere leerling live in het docentenportal volgen en een helpende hand bieden waar nodig. Halverwege de les verlaten de leerlingen hun online leeromgeving. Ze gaan dan in groepsverband aan de slag met de doorlopende opdracht, waarbij ze hun zojuist verworven digitale vaardigheden meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Evaluatie

De docent kan ervoor kiezen om de opdrachten samen met de leerlingen aan het einde van de les te evalueren. De resultaten van de online opdrachten kunnen in detail in het docentenportal worden bekeken. Op die manier kan de docent zien welke onderwerpen of leerlingen extra aandacht behoeven en dit meenemen naar de volgende les.

Zelf even rondkijken in het docentportaal?

Maak een proefaccount aan

Didactische frameworks

De lesopbouw van CodeSkillz is gebaseerd op drie binnen de onderwijswereld erkende frameworks: RTTI, Bloom en PRIMM. De leerling maakt verschillende typen opdrachten die stap voor stap, in een vaste volgorde, worden uitgevoerd.

Bij Mediawijsheid, Digitale Basisvaardigheden, Computational Thinking en Informatievaardigheden krijgen de leerlingen vijf opdrachttypen voorgeschoteld: Beantwoorden, Gebruiken, Uitzoeken, Presenteren en Doorlopende Missie; zie afbeelding 1.

Bij de programmeeropdrachten binnen Computational Thinking wordt een vergelijkbare lesopbouw gehanteerd, maar zijn de opdrachttypen ook toegespitst op abstract leren denken, een vaardigheid die nodig is om te kunnen programmeren. Dit resulteert in zeven vaste opdrachttypen: Beantwoorden, Voorspellen, Gebruiken, Bijhouden, Aanpassen, Fouten opsporen en Maken; zie afbeelding 2.

De doordachte vertaling van erkende frameworks naar een gestructureerde lesopbouw, garandeert dat leerlingen vertrouwd raken met de materie en dat de nieuw verworven kennis wordt verankerd. En dat is toch het doel van de lessen digitale geletterdheid.

De opdrachtypes van CodeSkillz

Afbeelding 1.

De opdrachttypes van programmeeropdrachten van CodeSkillz

Afbeelding 2.

Ben je docent en wil je meer informatie over de unieke lesmethode van CodeSkillz? We laten je graag zien hoe het werkt!

Vraag nu je demo aan
Frits Philips Lyceum-mavo
Stedelijk Gymnasium Den Bosch
Van Maerlantlyceum
Wellant College