Stem op ons voor de Computable Awards.

Digitale Basisvaardigheden

Computers vind je overal om ons heen, en vergemakkelijken vaak ons werk. Om een computer goed te gebruiken, is het belangrijk de samenwerking tussen hardware en software te begrijpen. We zien dat de componenten die in een computer zitten, ook in smartphones en bijvoorbeeld auto's terugkomen. In deze leerlijn leren leerlingen gebruik maken en maken ze kennis met verschillende soorten software. Bovendien leren ze uit welke componenten een computer is opgebouwd. De opdrachten zijn opgebouwd volgens het RUEC framework.

Digitale Basisvaardigheden

Doorlopende missie

Gedurende de hele leerlijn wordt een onderzoekscyclus doorlopen. In les #1 wordt een onderwerp gekozen, onderzocht en wordt het onderzoek opgezet. In deze leerlijn gaan leerlingen in groepjes een idee voor hun eigen startup; een app of service, uitwerken. Tijdens lessen 2 tot en met 5 wordt hier steeds aan verder gewerkt. In les 6 wordt er een conclusie getrokken, wordt de opdracht gepresenteerd en wordt er gereflecteerd.